pag.1 - RADIO SKYWIRE | pag.2 - HIGH STABILITY VFO | pag.3 - NOSTALGIE

 

 _______________________________________________________________________________

A "pirate" radio station is an unlicensed, illegal station broadcasting in violation of the laws of the country it is located in.

Unlike clandestine stations, pirate radio stations are seldom political in nature

(other than advocating "free radio" ).

Instead, pirates are usually hobby broadcasters operated just for fun by their owners.

     So is Skywire.   

_____________________________________________________________________________

                      

Een VFO maken , hier even een paar tips van de Morningstar .

1. - Een VFO moet alleen maar de frequentie opwekken , het is niet de bedoeling om vermogen te maken .
----Zorg dat de buis nog net stabiel oscileert , een volt of 40 op de anode is meestal meer dan genoeg
----wel een stabiele spanning gebruiken dus afzeneren met een zenerdiode of Neon stabilisator.
----zelf gebruik ik meestal 3 zenderdiodes in serie van 24 volt je zit dan op een zenerspanning van 75 volt
----terwijl het opgestookte vermogen over de drie diodes wordt verdeeld .Kies dan de anode weerstand
----zodanig dat er op de anode nog ongeveer 40 volt overblijft
2. - Zorg voor een grote afstem capaciteit dus weinig spoel . Voor MG iets tussen de 1800 en 2200 pf
----neem hiervoor wel Styroflex of mica condensatoren .Met een extra afstemcondensator kun je dan mooi
----over een klein gebied afstemmen b.v. van 1700 - 1500 Kc over de volle 180 graden van de schaal.
3 - Zorg ervoor dat de buisvoet , de spoel , en de afstemcondensator als een betonblok aan elkaar vastzitten.
----en bouw die hele handel in een eigen hondehok afgeschermt van de rest van de zender.
4-- Denk eraan dat de oscilatorspoel erg gevoelig is voor magneetvelden , zelfs de induktie van een trafo op 30 cm
----afstand kan nog een fikse brom opleveren. , scherm de spoel af met een Mumetalen koker of gebruik een spoel in
----een gesloten Ferriet potkern zodat deze ongevoelig wordt voor magneetvelden van buitenaf.
5 --zorg voor een constante temperatuur , de opwarming door b.v. de eindtrap kan er voor zorgen dat je frequentie
----wel 30 Kc kan verlopen.
6. - ga heel losjes uitkoppelen een condensator van 10 - 22 pf naar de volgende trap is meer dan voldoende
7. - Vergeet NOOIT de RF smoorspoelen in de gloeidraad leiding en ga het liefste de gloeidraad voeden met gelijkspanning

Als je deze regles opvolgt zal de frequentie van je VFO blijven staan als een rotsblok
.